Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Eğitimleri Birimi Görev Alanı

Güncelleme Tarihi: 03/01/2017

●Başkanlığımız kitap, dergi, ajans vb. yayınların basımı ile ilgili faaliyetlerinin yürütülmesi

●Başkanlığımız Faaliyet Planı, Birim Eylem Planı, Performans Programı, Stratejik Plan ve Bütçe ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanması

●İç Kontrol Uyum Eylem Planlarının izlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması

●Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongrelerinin yürütülmesi

●Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi

●Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumlarına yönelik organizasyonların yürütülmesi

●Daire Başkanlığı WEB Sayfasının tasarımı ve yönetimi

●İdarece verilen diğer görevlerin yürütülmesi