Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Yönergesi Yayınlanmıştır…

Güncelleme Tarihi: 21/04/2017

İl sağlık müdürlüklerince yürütülen faaliyetlerin, Bakanlığın strateji ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilme düzeylerinin, performans göstergeleri kullanılarak ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik olarak oluşturulan ‘İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Yönergesi’ yayınlanmıştır.

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Yönergesi

EK-1 Gösterge Puan Tablosu

EK-2 Performans Gösterge Kartları

EK-3 İl Performans Raporu

EK-4 İtiraz Başvuru Formu

EK-5 İl Performans Puanı Hesaplama Formülü ve Başarı Grupları Tablosu