ANA SAYFA

Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi

GÜNCELLENME TARİHİ : 23/03/2017

Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin Amacı

●  Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarımızda kalite düzeyinin uluslararası alanda en üst düzeye taşınması
●  Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması
● 
Hizmete erişim artarken, artan iş yükü neticesinde hasta ve çalışan güvenliğinden ödün verilmemesi

Sistemin Kapsamı

Sistem, ülkemizdeki 1., 2. ve 3. basamak kamu, özel, üniversiteye bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır.

Sistemin Yasal Dayanağı

Sağlıkta Dönüşüm Programında yer alan 8 ana bileşeninden 6.sı olan “ Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri için Kalite ve Akreditasyon” bileşeni kapsamında Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

2 Kasım 2011 tarihinde onaylanan 663 Sayılı KHK’nin 8. Maddesi 1. Fıkrası (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri) ı bendinde yer alan “Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarını belirlemek ve uygulamasını sağlamak.” görevi gereğince sistemin önemli bir kısmı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi’ne ilişkin çalışmalar 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Sistemin Yapı Taşları

Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi’nin dört temel yapı taşı bulunmaktadır:
   Kurumsal Yapı
● Sağlıkta Kalite Standartları
Sağlıkta Kalite Göstergeleri
Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri


                                                                    Kurumsal Yapı:

·    HSağlıkta Kalite Sisteminin kurumsal yapısı, Bakanlık merkez teşkilatından sağlık kurum ya da kuruluşlarında görevli tüm çalışanlara kadar hizmetin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde kurgulanmıştır.

Sistem, “Sağlık hizmetinin kalitesinden hepimiz sorumluyuz” temel felsefesi ile hareket etmektedir.


      

“Sağlık hizmetinin kalitesinden hepimiz sorumluyuz”