ANA SAYFA

Sağlık Kalite Değerlendirmeleri

GÜNCELLENME TARİHİ : 21/04/2017

Ülkemizde sunulan sağlık hizmetlerinin kaliteli, etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde organize edilmesi, finansmanının ve ulaşılabilirliğinin sağlanması amacıyla başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık sistemimizde “kalite” konusu ilk kez gündeme gelmiştir. Dönüşüm programının 8 ana bileşeninden biri olan "Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri için Kalite ve Akreditasyon" ile kaliteli sağlık hizmeti hedeflenmiştir. Bu kapsamda ki çalışmalar Bakanlığımız tarafından kurumsal ve sistematik bir şekilde 2005 yılında hayata geçirilmiştir.

Bakanlığımızca kalite çalışmalarına öncelikle kalite kriterleri hazırlanarak başlanmış ve bu kriterler ile hastanelerde öz değerlendirmeler yapılmıştır. Sonrasında değerlendirmeler il sağlık müdürlüğü bünyesinde yer alan performans ve kalite koordinatörlüklerince yapılmaya başlanmıştır. 2007 ve 2010 yılları arasında iller arası iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla “Çapraz Değerlendirme”  adı altında değerlendirme süreci devam etmiştir. 2010 yılı sonunda Türkiye genelinde ki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen değerlendirmeler "Merkezi Değerlendirme" adı ile son şeklini almıştır.

Bu hızlı değişim ve gelişim sürecinde kalite kriterlerinde de önemli ve kapsamlı bir revizyon yapılmıştır. "Sağlıkta Kalite Standartları" adı verilen standart setleri ile kalite çalışmaları yeni bir sürece girmiştir. Öncelikle sadece kamu, özel ve üniversite hastanelerinin değerlendirilmesi için hazırlanan SKS Hastane setlerinin yanında son süreçte SKS Diyaliz, SKS ADSM, SKS Evde Sağlık Hizmetleri standart setleri de yoğun emek ve uzun çalışmalar sonucu sağlık hizmet sunucularının kullanımına sunulmuştur. Hazırlanan ve yayımlanan tüm bu standart setleri ile kamu hastaneleri,  özel hastaneler, üniversite hastaneleri, ADSH, diyaliz merkezleri ve evde sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, Bakanlığımız tarafından sertifikalandırılmış değerlendiricilerimiz aracılığı ile "SKS Merkezi Değerlendirme" adı altında gerçekleştirilmeye devam edilecektir.

SKS Değerlendirmeleri başladığı ilk günden bu yana hem etkili bir eğitim metodu olarak karşımıza çıkmış hem de ölçülebilir somut sonuçlarla sağlık kurum ve kuruluşlarının gelişimine katkıda bulunmuştur. Zaman içerisinde gelişen ve gelişmekte olan kalite standartlarımız ışığında yürütülen merkezi değerlendirmeler, optimum kalite düzeyine ulaşmayı hedeflemektedir. Kalite bakış açısının oluşturulması ve sunulan sağlık hizmetlerinin ülkemizin her köşesinde istenilen seviyelere ulaşması için eğitim ve teşvik unsuru olmaya devam edecektir.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı