Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları
SHKS Hastane SHKS Hastane Versiyon 4 Yoğun Bakım Skorlama Partograf Örneği Renkli Kodlar Harizmi Düşme Riski Ölçeği İtaki Düşme Ölçeği Doküman Asılması Hakkında SKS Kalite Yönetimi Linki Hakkıında Duyurular SHKS ADSM SHKS İl Ambulans Servisi SHKS DTL
 
Sağlık Hizmet Kalite Standartları

Ülkemizde sunulan sağlık hizmetleri, her geçen gün son teknoloji kullanımı, alt yapı gelişimi, insan gücü kapasitesi ve niteliği anlamında gelişmiş batı ülkelerini aratmayacak şekilde hatta birçok alanda da örnek olacak şekilde gelişmektedir. Her zaman daha iyisini gerçekleştirme adına, Bakanlık çalışmaları sürekli değişim ve yenilenme sürecinden geçmektedir. Bu çalışmalardan biri de sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik hazırlanan Sağlık Hizmet Kalite Standartları'dır.

Kurumlarımızda uyguladığımız “Sağlık Hizmet Kalite Standartları” sistemi “Hasta ve Çalışan Güvenliği”ne odaklanarak sürekli kendini geliştirmek durumundadır.  Buradan yola çıkarak, Bakanlığımız kurumlarımız için kalite konusunda hedefi sürekli bir üst noktaya taşımaya, sistem belli bir noktaya geldikçe çıtayı bir sonraki hedefe yöneltmeye devam edecektir.