Mevzuat
Yönetmelik Arşiv
 
Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını esas alan Sağlıkta Kalite Standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile 06/08/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan önceki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 Resmi Yazı için tıklayınız.

Makam Onayı için tıklayınız.

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik için tıklayınız.

SKS-Hastane (Versiyon-5) için tıklayınız.

Uygulama Rehberleri:

İlaç Güvenliği Rehberi

Doküman Yönetimi Rehberi 

Gösterge Yönetimi Rehberi

Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi

Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi için tıklayınız.

Ayaktan Hasta Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

Yatan Hasta Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

Acil Servis Hasta Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

Ayaktan Hasta Yakını Memnuniyet Anketi (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri ) için tıklayınız.

ADSM Hasta Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

Çalışan Memnuniyet Anketi için tıklayınız.
 

 

 

 
NOT
Dosyalar .doc, .pdf formatlarındadırlar.
Llinklere sağ tıklayıp hedefi farklı kaydet diyerek bilgisayarınıza indirebilirsiniz.