Mevzuat
Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi Ek Ödeme Yönetmeliği Yönetici Birim Performansı 2.Basamak ve ADSM Birim Performansı Girişimsel İşlemler Listesi Laboratuvar Uzmanları Ek Ödeme Yönergesi Merkez Ek Ödeme Yönergesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ölçekleri Görüşler
 
Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi
 

Performansa dayalı ek ödeme sistemi, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında 2003 yılında 10 kurumda pilot olarak başlamış ve 2004 yılından itibaren Sağlık Bakanlığına bağlı tüm birinci, ikinci ve üçüncü basamak kurum ve kuruluşlarda uygulanmaya başlanmıştır. Sistemin çıkış noktası, personele hizmete sağladığı katkı oranında ek ödeme yapılarak sağlık hizmeti sunumunda kaliteyi ve verimi arttırmaktır. Sağlık hizmetlerinde artan kalite ve verimlilik neticesinde hasta memnuniyetinde, performansa göre yapılan ödemeler noktasında da çalışan memnuniyetinde artış hedeflenmiştir.

Kamuda tam zamanlı çalışma oranını en üst seviyeye çıkaran ve ülkemize özgü bir model haline gelen performansa dayalı ek ödeme, tabiplerce gerçekleştirilen işlemlerin niceliksel ölçümü ile yapılmaktadır. Girişimsel İşlemler Listesi olarak adlandırılan tabip işlem puanları, tüm kurumlarca uygulanmakta ve tabiplerce gerçekleştirilen işlemler bu listede yer alan puanlara göre hesaplanmaktadır. Eğitim ve araştırma hastanelerinde Devlet hastanelerindeki uygulamaya ek olarak bilimsel çalışmalar ve eğitim hizmetleri de puanlandırılmaktadır.  

Uygulamaya 2005 yılında kalite çalışmaları da eklenerek, sistem daha da geliştirilmiştir. Sistem süreç içerisinde Bakanlığımız politika ve stratejileri ekseninde düzenli aralıklarla gözden geçirilerek geliştirilmeye devam edilmektedir. Bu çalışmaların bir neticesi olarak 2010 yılında yöneticileri kapsayacak şekilde, yöneticilerin alacağı ücretleri direk etkileyen Yönetici Performansı uygulaması geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur. Buna paralel olarak sağlık çalışanlarının da çalıştıkları bölümü daha çok sahiplenmeleri ve etkinliğin artırılması amacıyla Birim Performans uygulaması hayata geçirilmiştir.

Sonuçta kamu hizmetlerinde performans değerlendirmesi adına bir ilk olan bu uygulama her geçen gün daha da geliştirilerek diğer kamu/özel sektörlere de örnek bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca sisteme ilişkin detaylara bu sayfadaki ilgili linklerden ulaşılabilmektedir.

NOT
Dosyalar .doc, .pdf formatlarındadırlar.
Llinklere sağ tıklayıp hedefi farklı kaydet diyerek bilgisayarınıza indirebilirsiniz.