Kurumsal
Dairemiz Tarihcesi ve Tanıtımı Başkanın Mesajı Organizasyon ve Teşkilatımız Dairemiz Görev Alanları Birim Görev Alanları
 

Daire Başkanlığımız Görev Alanları

21/06/2012 tarihli ve 12023 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge” kapsamında oluşturulan Daire Başkanlığımız görev alanları için:tıklayınız.