Kurumsal
Dairemiz Tarihcesi ve Tanıtımı Başkanın Mesajı Organizasyon ve Teşkilatımız Dairemiz Görev Alanları Birim Görev Alanları
 

Daire Başkanlığımız Görev Alanları

27/04/2015 tarihli ve 1557 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevlerine Dair Yönerge” kapsamında oluşturulan Daire Başkanlığımız görev alanları için:tıklayınız.