2. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Sunumları

Sağlık Bakanlığı Perspektifinde Tam Gün, Hastane Teşviki ve Güvenliği Dr. Mehmet Demir
Sağlık Sistemleri Çerçevesinin Yeniden Gözden Geçirilmesi ve Talin Charter Hedef ve Değerlerine Ulaşılmasında Hizmet Sağlayıcıların Katkısı Enis Barış
Performansın İyileştirilmesi İçin Sağlık Sistemi Performansının Sistematik Olarak Yönetimi Ann-Lise Guisset
Hastane Kalite Ölçümlerinde Sağlığın Sosyo-Ekonomik Belirleyicilerini Dikkate Almalı Mıyız? Doç. Dr. Didem Ünsal Aktaş
Hastanelerin Uluslararası Sınıflandırılma Modelleri Prof. Dr. Mithat Kıyak
Ödeme Kuruluşları İçin Hastane Sınıflandırma Sistemleri Doç. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu
Hizmet Kalitesi ve Kullanıcı Yararı İçin Sınıflandırma Sistemleri Uz. Dr. Dilek Tarhan
Hastanelerin Teşvikinde/Geri Ödemelerde Deneyim ve Uygulamalar Sarbani Chakraborty
Filipinlerde Geri Ödeme Sistemi Reynaldo B. Aquıno
Kanıta Dayalı Klinik Rehberlerin Uygulamaya Aktarımı: İkinci Basamakta İngiltere Deneyimi Steve Sparks
Kanıta Dayalı Klinik Rehberlerin Geliştirilmesi: Sağlık Bakanlığında Kapasite Oluşturma Deneyimi Uz. Dr. Engin Uçar
Kanıta Dayalı Tıp ve Klinik Performans Uz. Dr. Seda Usubütün
Cerrahi Performans Değerlendirmesinde Klinik Göstergelerin Kullanımı ve Bir Model Önerisi Stephan Mckenney
Kalite, Güvenlik ve Tıbbi Hata: Kültürel Değişim Prof. Dr. Robert Mcnutt
Sağlık Çalışanları Perspektifinden Tıbbi Hatalar Prof. Dr. Selami Albayrak
Güvenli Hastanelerde Tasarım: Uluslararası Uygulamalar Yrd. Doç. Dr. Ayhan Karadayı
Güvenli Hastanelerde Tasarım: Türkiye Uygulamaları Mehmet Demircioğlu
Güvenli Hastane Kavramı Doç. Dr. Niyazi Özüçelik
Sağlık, Güven ve Çevre Yrd. Doç. Dr. Osman Üçüncü
Tam Gün Sonrası Üniversite Hastaneleri Teşvikinde Model Önerisi-I Doç. Dr. Alper Cihan
Tam Gün Sonrası Üniversite Hastaneleri Teşvikinde Model Önerisi-II Doç. Dr. Orhun Çamurdan
Özel Sektörde Teşvik Modeli Önerileri Hüseyin Çelik
Polonya Hastane Akreditasyon Sistemi Basia Kurtuba
Fransa Hastane Akreditasyon Sistemi Dt. İsmail Serdaroğlu
Avrupa'da Hastane Akreditasyonu Uz. Yener Gül
Filipinler'de Akreditasyon Sistemi-Klinik Kalite Göstergelerinin Dahil Edilmesi John Basa
Teşhisle İlişkili Gruplar Dr. Ümit Başara
Geri Ödeme Kuruluşları Açısından TİG ve Önemi Uz. Dr. Murat Balanlı
TİG Konusunda Makedonya Tecrübesi Maja Parnardzieva
Hasta Güvenliği Kültürü Açısından Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Devlet Hastanelerindeki Algılama Vildan Kesgin
Avrupa Birliği Ülkelerinde Hasta Güvenliği ve Güvenli Hastane İlişkisi Şükran Yalçın
Tıp Laboratuarlarında Hasta Güvenliği ve Hasta Güvenliğinin Toplam Kalite Yönetimindeki Rolü Prof. Dr. Yeşim Özarda
Hastane Güvenliğinin Çalışanlar ve Hizmet Alanlar Tarafından Algılanma Düzeyi Behiye Tekeş
Bir Hastanede Hasta Güvenliği İklimi ve Muğla İli Uygulaması Filiz Salış
Medikal Kalibrasyonun Hasta Güvenliği Açısından Önemi, Kontrolü ve Akreditasyon Yrd. Doç. Dr. Mana Sezdi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hasta Güvenliği Kültürünün Algılanması ve Çalışan Uzman Hekim, Asistan Hekim ve Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürüne Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Alev Akın
Sağlık Ortamında Çalışanlarda Güvenliği Tehdit Eden Stres Etkenleri ve Baş Etme Yöntemleri Aylin Ay
Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinin Öz Değerlendirme İle Hasta Güvenliğini Geliştirmesi Aynur Çalış
Hemşirelerde Hasta Güvenliği Farkındalığının Oluşma Düzeyi: Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği Serpil Bozkurt
Hastane Enfeksiyonlarına Renkli Yaklaşımı Uz. Dr. Osman Acar
Teknoloji ve Hastalar: Hastalar Güvende Mi? Uz. Dr. Ergün Karahallı
Kalitenin Teşvikinde Sağlık Çalışanlarının Rolü Uz. Mehmet Saluvan
Hasta Güvenliğinde Objektif Bir Araç: Olay Bildirimi Banu Altuntaş Turasan
Sağlık Teknolojisi Yönetiminde Teknolojik Risk Yönetimi ve Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Hastanelerde Teknolojik Risk Yönetiminde Uygulamalar Fatma Şebnem Özdem
Hata Türleri ve Etkileri Analizi Kullanılarak Kritik Laboratuar Değerlerinin Bildirilme Süreci İle İlgili İyileştirme Çalışmaları Doç. Dr. Sedef Yenice
Uygunsuzluk Bildirimlerinde Kök Neden Analiz Matriksinin Kullanımı Uz. Dr. Semrin Timlioğlu
Denizli Devlet Hastanesinde Risk Analizi Çalışması Uz. Dr. Nalan Gökalp
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Acil Ünitesi'nde Triaj Uygulama Tecrübesi ve Triaj Performans Analizi Yrd. Doç. Dr. Özlem Tekşam
Konya İlindeki Sağlık Kurumlarının Performans ve Kalite Çalışmalarının Değerlendirilmesi Uz. Dr. Enver Çakıl
Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısında Öngörülen Düzenlemelerin Hastane Performansı Üzerine Muhtemel Etkileri Ali Pancar
Hastanelerde Genel Tahliye Amaçlı Tatbikatların Planlanması, Uygulanması ve Tesis Yönetiminin İyileştirilmesi Prof. Dr. Bilçin Tak
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde Tesis Yönetim ve Güvenlik Mehmet Ünsal
Hastanelerin Afet Planları ve Afete Hazırlık Durumlarının İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Yunus Taş
Ameliyathane ve Anestezi Sonrası Bakım Ünitesi Tasarımı Gülnaz Kantar
Kamu Sağlık Kurumlarında Yeni Sistemlere Geçiş Kararları Öncesi Ekonomik Analiz: Merkezi Radyolojik Görüntüleri Arşivleme Sistemi Örneği Yrd. Doç. Dr. Ferhat Sayım
Bir Eğitim Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Birimlerindeki Hasta Güvenliği Konusundaki Uygulamaları Değerlendirmeleri Hacer Soydan
Hastanelerde Hasta Güvenliğini Tehdit Eden Olayların Raporlanması: Türkiye, Azerbaycan, Bosna, Arnavutluk, Lübnan ve Suriye'yi Kapsayan Karşılaştırmalı Bir Araştırma Prof. Dr. Bilçin Tak
Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizinin Yapılması Yrd. Doç. Dr. Musa Özata
Rehabilitasyon Hastanesinde Hasta Güvenliği Kültürü Fadime Çınar
Sözel/Telefon Talimatlarında Hasta ve Çalışanın Hukuki Güvenliğinin Sağlanması Semra Dinç
Uygunsuzluk Bildirimlerinin Hasta Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi Hatice Yılmaz
İl Sağlık Müdürlükleri Kurumsal Performansın Belirlenmesinde Yeni Kriterler: Hizmet Kalite Standartları ve Kurumsal Memnuniyet Necdet A.Turhan
Sağlık Kurumlarında Performans ve Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Örneği Erdoğan Şentürk
Kamu Hastanelerinde Kurumsal Performans Uygulamaları Bağlamında Yönetici ve Diğer Personel Tutumlarının İncelenmesi İsmail Şimşir
İstanbul İli Sağlık Kurumlarında Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Uygulamaları Uz. Dr. Ergün Karahallı
Hekimlerin Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Kalite Geliştirme Çalışmaları Konusundaki Görüşleri Uz. Dr. Ümit Atman
Uzmanlaşan Hemşirelik Sisteminde Hemşirelerin Performans Ölçümü İçin Model Önerisi Arş. Gör. Zehra Kan Öntürk
Hastane Sektöründe İş Performansını Etkileyen Örgütsel Değişkenlerin (Faktörlerin) İncelenmesi: Kayseri ve Kocaeli İllerindeki Hemşireler Üzerine Bir Alan Araştırması Yrd. Doç. Dr. Ömer Gider
Sağlık Kurumlarında Performans Değerlendirmesinde Muayene ve Girişimsel İşlemlerin Toplam İş Yükü İçindeki Eğilimlerinin Branşlara Göre İncelenmesi Doç. Dr. Ayşenur Celayir
Hemşirelerin Yaşadığı Mobbing Tülay Bayramoğlu
Sağlık Çalışanlarının Yıldırmaya (Mobbing) Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi: Bolu İli Hastanelerinde Bir Araştırma Tuğba Dündar
Sağlıklı İletişim ve İletişim Teknikleri Eğitim Programlarının Çalışanlar ve Hasta Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi Serpil Özkan
Hasta Güvenliği Kültürü, İş Stresi, İçsel Motivasyon, İş Performansı, İş Tatmini Arasındaki İlişkiler Ahmet Atasoy
Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürü Algılamasının Değerlendirilmesi: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği Dr. Dt. Deniz Koraşlı
Değişim Çağında Hastane Yöneticilerinin Vizyoner Liderlik Profilleri Arş. Gör. Işıl Çetinkaya
Kalite, Hastane Yönetimi ve Liderlik Uz. Dr. Ümit Atman
Sağlık Hizmetlerinde Vizyoner Liderlik: Eskişehir İlinde Bir Uygulama Dr. Erdinç Özkurt
Türkiye'deki İl Sağlık Müdürlerinin Liderlik Davranışları, İş Doyum ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi Dr. Vakkas Özmercan
Hastanelerde Kurum Kültürü Gülhan Bilgin
Kurumsal Performans Yönetiminde Veri Zarflama Analizi Sonuçlarının Kullanımı: Üniversite Hastaneleri Karşılaştırması Senem Akgül
Hastane Verimliliğinin Artırılmasında Dış Kaynak Kullanımının Etkisi: Üniversite Hastanelerinde Veri Zarflama Analizine Dayalı Bir Araştırma Dr. Yunus Emre Öztürk
Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Kalite Uygulamaları İle Mevzuat Açısından Tanıtım ve Reklâm Harcamaları Yrd. Doç. Dr. Ferhat Sayım
Hastanelerde Satın Alma Sürecinin İyileştirilmesi: Bir Örnek Uygulama Yrd. Doç. Dr. Pınar Yıldız Kumru
Tam Gün Yasa Tasarısı Hakkında Vatandaşların Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması: Ankara İlinde Bir Uygulama Sabahattin Tekingündüz
Hekimlerin ve Hemşirelerin Performans Yönetiminde Önemli Bir Faktör: Örgütsel Bağlılık Doç. Dr. Serap Benligiray
Personel Güçlendirme ve Tükenmişlik: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma Dr. Yeter Demir
Hastane İnsan Kaynaklarında Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Örgütsel Güven Araştırması Dr. Menderes Tarcan
Hastane Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Değerlendirilmesi Serap Taşkaya
Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Hekimlerin Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Güven ve İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Gider
Klinik Kimya ve Hematoloji Analizlerine İlişkin Kritik Değerlerin Bildirilme Süreci İle İlgili Değerlendirme Doç. Dr. Sedef Yenice
Laboratuar Yönetimi ve Hastane Verimliliğine Katkısı Uz. Dr. Seracettin Günaydın
Performans ve Hizmet Kalitesi Yönetimi Açısından Performansı Yüksek Kurumlara Göre Neredeyiz? Songül Yorgun
Çalışan Memnuniyetinin Hizmet Alanın Memnuniyetine Etkisi: Bir Hastane Uygulaması Hatice Orman
Giresun İli Hastanelerinde Kurumsal Performans Değerlendirmelerinin İncelenmesi Yakup Hakyemez
Sağlık Çalışanları Bakış Açısı İle Sağlık Ocağından Aile Hekimliği Sistemine Geçiş: Kayseri İli Develi İlçesi Örneği Yrd. Doç. Dr. Demet Ünalan
Kayseri İli Develi İlçesi'nde Hizmet Kullanıcıların Bakış Açısı İle Aile Hekimliği Sistemi Yrd. Doç. Dr. Demet Ünalan
Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Yrd. Doç. Dr. Musa Özata
Malatya Devlet Hastanesi Hasta ve Çalışan Memnuniyeti Değerlendirilmesi Mehtap Omaç
Bingöl İli 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Doğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye Geneli İle Karşılaştırılması Sabahattin Tekingündüz
Sağlık Bakanlığı Genel Hastanelerinin Teknik Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliğinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. İsmet Şahin
Cepten Sağlık Harcamalarının Yoksullaşmaya Etkisi Doç. Dr. Hacer Özgen
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatan Hasta Maliyeti Uz. Dr. Tutku Moralı
Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi İle Maliyet Dağıtımı Selami Tavukçuoğlu
Yatan Hastalarda Besin-İlaç Etkileşimi ve Diyet Hizmetlerinde İyileştirme Uz. Dr. Zekeriya Gümüş
Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde Çalışan Sağlık Personellerinin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Sağlık Sorunları ve Aldıkları Önlemler Füsun Kılıç
Kamu Hastanelerinde Kalite Yönetim Çalışmalarının Hasta Güvenliğine Etkileri: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği Fatma Bakır Doğru
Kamu Hastaneleri Kalite Çalışmalarının Değerlendirilmesi Sabahattin Tekingündüz
Kaynak :
Tarih : 15 Temmuz 2010
Son güncelleme : 15 Temmuz 2010
Okunma sayısı : 10266