HKS Kapsamında İstenen Yazılı Düzenleme Uygulamaları yayınlandı.

Yazılı düzenlemeler, kurum ve kuruluşlarda HKS kapsamında uygulamaların metotları hakkında bilgi içeren belgelerdir. Yazılı düzenlemeler kurum ve kuruluş içinde bir sistem dahilinde hazırlanmalıdır. Bu amaçla kurum ve kuruluşta belirlenmiş kurallar çerçevesinde belli bir formatta hazırlanması gerekmektedir. Belirlenen formatlar, kurum ve kuruluşların yazılı düzenlemelerinin takibini yapmasında da kolaylık sağlayacaktır.

Yazılı düzenlemeler hakkında kurallar;

 1. Yazılı düzenlemeler belli bir formata sahip olmalıdır. Tüm yazılı düzenlemelerde yazılı düzenlemenin;
  1. Adı
  2. Kodu
  3. Yayın Tarihi
  4. Revizyon tarihi
  5. Revizyon numarası bulunmalıdır.
 2. Yazılı düzenlemelerin kodları kurum ve kuruluş tarafından belirlenecek bir sistem dahilinde olmalıdır. Bu sistem sadece harflerden, sadece sayılardan veya harf ve sayı kombinasyonlarından oluşabilir. Kodlamada HKS boyut, bölüm ve standart kodlarının kullanımı zorunlu değildir.
 3. Yazılı düzenlemeler ilgili bölüm/komite/ekipte çalışanlar tarafından birlikte hazırlanmalıdır.
  1. Yazılı düzenlemeler anlaşılır olmalıdır.
  2. Yazılı düzenlemeler öz bilgiler içermelidir.
  3. Yazılı düzenleme içeriğinde ki bilgiler açık ve net olmalıdır.
  4. Yazılı düzenlemeler uygulamaları yansıtmalıdır.
  5. Yazılı düzenlemeler uygulamaların kim/kimler tarafından, nerede, nasıl, ne zaman ve niçin yapıldığı gibi soruların cevaplarını içermelidir.
 4. Yazılı düzenlemeler format olarak Kalite Yönetim Direktörü tarafından kontrol edilmelidir.
 5. Yazılı düzenlemeler Başhekimin onayı ile yayınlanmalıdır.
 6. Yazılı düzenlemeler elektronik ortamda veya basılı kopya olarak bulunabilir. Basılı kopyalar hiçbir şekilde asılmamalıdır. Basılı kopya halinde yayınlanan yazılı düzenlemeler dosyalanmalıdır.
 7. Yazılı düzenlemeler ilgili çalışanlar tarafından ulaşılır olmalıdır.
 8. Yazılı düzenlemeler hakkında ilgili çalışanlara eğitim verilmelidir.
 9. Yazılı düzenlemeler uygulamada meydana gelen değişiklikler, yenilikler durumunda güncellenmelidir.

 

TANIMLAR

Hazırlayan: Dokümanı hazırlayan bölüm/komite/ekip ya da kişidir.

Kontrol Eden: Kalite Yönetim Direktörünü ifade eder.

Onaylayan: Başhekimi ifade eder.

Adı: Yazılı düzenlemenin ilişkili olduğu konuyu ifade eder.

Kod: Yazılı düzenlemenin izlenebilirliğini sağlayan kurum ve kuruluş tarafından oluşturulan tanımlama sistemini ifade eder.

Yayın Tarihi: Yazılı düzenlemenin kurum ve kuruluşta da yürürlüğe girdiği tarihi ifade eder.

Revizyon Tarihi: Yazılı düzenlemenin en son güncellendiği tarihi ifade eder.

Revizyon Numarası: Yazılı düzenlemenin kaç kez güncellendiğini ifade eder.

 

HKS kapsamında hazırlanması gereken yazılı düzenleme başlıkları ile ilgili tabloya ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak :
Tarih : 18 Nisan 2011
Son güncelleme : 18 Nisan 2011
Okunma sayısı : 5569