İletişim
İletişim Bilgileri Kroki
 
İletişim Bilgileri

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Adres : Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok No:19 Kat:1 Kolej / ANKARA
Telefon : (312) 458 50 02 – 458 50 03
Faks : (312) 435 16 79
     

 

YÖNETİM
Dr. Hasan GÜLER Genel Müdür Yardımcısı 458 50 02 - 03
Dr. Abdullah ÖZTÜRK Daire Başkanı 458 50 02 - 03
Uzm. Dr. Dilek TARHAN  Koordinatör 458 50 02 - 03
SEKRETERLİK
Dilek GÖKŞEN Makam Sekreterliği 458 50 02-03
Fatih BENZEK Makam Sekreterliği 458 50 02-03
KALİTE STANDARTLARI GELİŞTİRME BİRİMİ
Demet GÖKMEN KAVAK Birim Sorumlusu 458 50 41
Öznur ÖZEN   458 50 23
Ayşe AYKANAT   458 50 24

 

KALİTE DEĞERLENDİRME BİRİMİ
Nurcan AZARKAN Birim Sorumlusu 458 50 41
Çağlayan SARIOĞLAN   458 50 25
Şükriye Yüksel BAĞIRSAKÇI   458 50 23
Gül HAKBİLEN ÜZEL   458 50 24
AKREDİTASYON BİRİMİ
Dr. İbrahim Halil KAYRAL Birim Sorumlusu 458 50 26
PROJE YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR BİRİMİ
Ecz. Ercan KOCA Birim Sorumlusu 458 50 05

 

KALİTE EĞİTİMLERİ BİRİMİ
   
BİLGİ YÖNETİMİ BİRİMİ
Erol YALÇIN Birim Sorumlusu 458 50 16
Emine BALCI   458 50 16
Muammer AKSU   458 50 16

 

KLİNİK KALİTE BİRİMİ
Şule GÜNDÜZ Birim Sorumlusu 458 50 26
İbrahim KÖSTEKLİ Birim Sorumlusu  458 50 05
Havva İLHAN   458 50 31
Şerife ENGELOĞLU   458 50 30
DANIŞMANLAR
Uzm. Özlem ÖNDER   458 50 02 - 03
Yrd.Doç.Dr. Umut BEYLİK   458 50 02 - 03

e- Posta adresleri:

skskalite@gmail.com : Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri sürecinin takibi, değerlendiricilerin bilgilendirilmesi,  her hürlü geribildirim, talep ve önerilerin Başkanlık Yetkililerine ulaştırılması ve değerlendirme sürecinin tüm paydaşları ile karşılıklı iletişim kurulması amacıyla kullanılan e-posta adresidir. Ayrıca sağlık çalışanları ve yöneticileri,  skskalite@gmail.com aracılığı ile Başkanlığımıza, Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarına ilişkin geribildirimde bulunabilmektedir.

kalitekongre@gmail.com: Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongreleri ile Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri ile ilgili doküman (Bildiri, Araştırma Ödülü dokümanı, Uygulama Ödülü dokümanı, değerlendirmeler vb.) akışlarının yapıldığı adrestir.

spkdergisi@saglik.gov.tr: Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi için doküman (makale, değerlendirmeler vb.) akışlarının yapıldığı adrestir.

bilgi@esksakademi.com: e-SKS Akademi uzaktan eğitim sistemi ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütüldüğü adrestir.