Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempoz.
18. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 16. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 17. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 15. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 14. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 13. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 12. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 11. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 10. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 9. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 8. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 7. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 6. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 5. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 4. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 3. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 2. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 1. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu
 
Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumları

Dünyada, hasta ve çalışan güvenliği konusundaki gelişmeler giderek artmaktadır. Bu gelişmeleri yakından takip etmek ve ülkemizde bu uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bu konuda öncelikle yapılması gereken sağlık çalışanlarında hasta ve çalışan güvenliği kültürünün oluşturulmasıdır. Güvenlik kültürünün oluşturulmasında ise eğitimler önemli bir rol oynamaktadır. Eğitimlerin sürekliliğiyle de hizmette kalitenin arttırılması ve buna bağlı olarak hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması mümkün olmaktadır. Bu amaçla ülke genelinde Daire Başkanlığımız ve il sağlık müdürlüklerimiz işbirliğinde ve konusunda uzman eğitimcilerimizin katılımıyla Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumları düzenlenecektir. Bu sempozyumlar ile Bakanlığımız, yöneticiler ve sağlık çalışanları için rehberlik görevini de üstlenecektir.