Kongreler
Uluslararası Sağlıkta Perf. & Kalite Kong. I. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Kongre Sunumları Kongre Videoları Kongre Sonu II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 
1. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Sunumları

19-21 Mart 2009 tarihinde Antalya'da yapılan "1. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi" Sunumları  

Evidence İnformed Standarts and Patient Safety

Kalipso Chalkidou

Performance Management in Helath Care İnternational Experiences

Niek Klazinga

Makedonya Perfromans Sağlık Sİstemi (DRG-PDEÖ Sistemi)

Uz. Dr. Şenol Tahir

Pay For Performance America Approach

Willliam DeMarco

Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Stratejisi Yeni Yaklaşımlar

Dr. Mehmet DEMİR

İstanbul Sağlık Müdürlüğü

Uz. Dr. Mehmet BAKAR

Sağlık Kuruluşlarında İnsan Kaynağının Sürekli Gelişiminin Sağlanmasında Önemli Faktör; Örgütsel Bağlılık Öncüleri-Etkileri

 Prof. Dr. Yasemin ARBAK- Prof. Dr. Ömür N. ÖZMEN

Hemşirelik Hizmetlerinde Örgüt Kültürü

Yard. Doç. Dr. Musa ÖZATA

Sağlık Bakımı Performans Ölçümü İçin Bir Karşılaştırma Aracı Önerisi ve Türkiye Sağlık Bakım Sistemine Uygulanması

Oya Deniz Koçgil-Timur Byen- Nazife Baykal

Çalışanların Kalite Yönetimi Algıları; Bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Uygulaması

Cenk Altınöz- Fevzi Esen- ERdal Bilgin-Ethem Karçaaltonbaca-Bihter Kahyaoğlu

Türkiye'deki Hastanelerde Teknoloji Yatarımları ve Sürekli İyileştirmenin Kalite ve Finansal Performans Üzerindeki Etkileri

Dr. Ayşe T. Çetin- Doç. Dr. Gökhan Özer

Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Memnuniyeti

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi

Sağlık Çalışanlarının Hata Bildirimi Alanında Eğitilmesi ve Tıbbi Hataların Değerlendirilmesi

E.Eroğlu- Y. Berk- S. Öksüz- N. Keser- F. Mercan

Sağlık Çalışanlarında ve Hastane Yönetiminde Takım Çalışması-Motivasyon ve İletişimin Performansa Etkileri

Bilge Topuksak- Prof. Dr. Gülümser Kublay

Sağlık Çalışanlarının El Hijyeni Konusundaki Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Ahmet Atasoy

Sağlık Okuryazarlığının Önemi

Betül Faik Sönmez

Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasında Kesici-Delicei Alet Yaralanmasına Karşı Önlem Almanın Önemi

Erkan Küçükkılınç

Sağlık Hizmetlerinde Hasta Mahremiyeti: Hasta Sağlık Bilgilerinin Paylaşımı

R. Canuralp- N. Gökalp- G. Ekici- N Şahin

Sağlık Kurumlarında Frontier Tekniği Kullanılarak Performans Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Yaşar Özcan

Ağız-Diş Sağlığı Merkezlerindeki Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi

Deniz Koraşlı

NOT

Dosyalar .doc .pdf formatındadır.

Llinklere sağ tıklayıp hedefi farklı kaydet diyerek bilgisayarınıza indirebilirsiniz.